POUDARJANJE VREDNOT NA OBLETNICI ZDRUŽENIH NARODOV
OZN, 7. oktober 2005 (BWNS)

 
Ob 60. obletnici OZN je Mednarodna skupnost Baha’i objavila obširno izjavo, ki se osredotoča na pomembnost enotnosti človeštva in verski svobodi kot kritičnima vrednotama v procesu reforme OZN.
"Zameglitev narodnostih meja pri soočanju globalnih kriz je pokazala, da je telo, ki ga predstavlja človeštvo, organska celota," piše v izjavi, ki nosi naslov "ISKANJE VREDNOT V DOBI PREHODA".

Skladno s tem mora enotnost človeštva postati prevladujoci cilj, ko človeštvo išče rešitve za globalne izzive kot so lakota,

AIDS, uničevanje okolja, terorizem in množenje orožja." Jasno je, da nobenega od problemov, s katerimi se sooča človeštvo ne moremo ustrezno obravnavati v popolni osamitvi od ostalih", piše v izjavi. "Vidno naraščujoča medsebojna povezanost razvoja, varnosti in človeških pravic na globalnem nivoju potrjujejo, da sta mir in napredek nedeljiva--če je dobrobit naroda ali skupnosti kot celote spregledana ali zanemarjena, ne more biti občutnih koristi."
Še več, izjava poudarja, da so se zadeve, ki se nanašajo na vero in svobodo verovanja dvignile na nivo, ki je globalnega pomena in ga ZN ne morejo prezreti."

"Medtem, ko je generalna skupščina sprejela številne resolucije, ki se nanašajo na vlogo religije pri promociji miru in pozivov za odpravo verske nestrpnosti, skuša ob enem v celoti dojeti tako konstruktivno vlogo, ki bi jo religija lahko imela pri ustvarjanju miroljubnega svetovnega reda kot tudi njenega uničujočega vpliva, ki ga ima verski fanatizem na stabilnost in napredek sveta", pravi izjava.

"Naraščujoce število voditeljev in posvetovalnih teles priznava, da se morajo ti pomisleki iz obrobja premakniti v sredičše razprav -- s prepoznavanjem vpliva religije na vodenje, diplomacijo, človekove pravice, razvoj, pravičnost in koletkivno varnost; to bi moralo biti bolje razumljeno.

V okviru teh dveh glavnih tem, izjava ponuja število konkretnih predlogov OZN. Le te lahko razdelimo na štiri glavna področja: človekove pravice, razvoj, demokracija in kolektivna varnost.

Med predlogi, ki jih ponuja Mednarodna skupnost Baha'i so:

- Poziv, da "OZN prizna nedeljivo pravico posameznika, da lahko v okviru mednarondega prava spremeni svojo vero."

- Določitev roka za razpravo o univerzalni ratifikaciji človekovih pravic.

- Urad visokega komisarja za človekove pravice bi morala postati "nosilec standardov na področju človekovih pravic in učinkovito orodje pri odstranjevanju trpljenja posameznikov in skupin, katerim se kratijo njihove pravice."

- Poudarek na izobrazbi v programih razvoja pod okriljem OZN, ker je "sposobnost ljudi, da sodelujejo pri pridobivanju in uporabljanju znanja bistvena prvina človeškega razvoja," še posebej pa bi morali biti pozorni na vzgojo deklet, ki bi lahko veliko pripomogle k temu, da bi se investicije v države v razvoju povrnile v najvecji možni meri.

- Da imajo bogate države moralno dolžnosti, da odstranijo trgovske ukrepe, ki ostalim državam prepecujejo vstop na globalni trg.

- Da bi OZN morala razviti model za "konstruktnivo in sistematično sodelovanje z organizacijami civilne družbe (vkljucno poslovne in religiozne organizacije)

- Da "mora biti zdrava demokracija osnovana na principu enkopravnosti moškega in ženske" in da mora biti trud držav članic v promoviranju demokracije “v ognjevitem prizadevanju za vključitev žensk na vsa področja vladanja v njihovih spoštovanih državah."

- Da "je v našem medsebojno povezanem svetu grožnja enemu, grožnja vsem" in pricip kolektivne varnosti navsezadnje pomeni to, da " se mora OZN v toku časa premakniti v smeri sprejetja procedure o ukinitvi stalnega članstva in moči veta” v Varnostnem svetu OZN.

Mednarodna Skupnost Baha’I je v preteklosti že podala izjave ob pomembnih obletnicah ustanovitve OZN. Leta 1955 ob 10. obletnici in 1995 ob 50. obletnici OZN.

Celotno besedilo "Iskanje vrednot v dobi prehoda" lahko preberete na:
www.onecountry.org/e172/BIC_UN_60th.htm
<<nazaj