Svetovna skupnost Baha'i
Svetovni center Vere Baha'i
Organizacije
Narodne skupnosti
Hiae Caacenja
 
Projekt opismenjevanja žensk v Indiji.
 
   

AKTIVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNO EKONOMSKEGA RAZVOJA
Razvojni projekti Bahá’í so globalni podvigi pri katerih Bahá'íji delujejo na lokalni ravni in prevajajo Bahá'u'lláhove nauke v dejavnosti, ki rešujejo probleme.
Poudarjajo iniciativo posameznikov in evolucijsko rast kot protiutež tradicionalnemu mišljenju o razvoju pri katerem lahko finančne in materialne strani pomoči zasenčijo kompleksnost človeških potreb in človeku lastno sposobnost, da povzroči pozitivne spremembe.

Dejavnosti Skupnosti Bahá'í se vrstijo od nacionalnih programov pismenosti do gojenja vaških zelenjavnih vrtov. Vsaka izmed dejavnosti poizkuša vzpostaviti integrirani model za socialni in ekonomski razvoj, ki deluje tako, da poleg zadovoljevanje takojšnjih potreb, ustvarja učenje celotne skupnosti in gradi na sposobnostih.

Naraščajoče število razvojnih organizacij, ki jih navdihuje Vera Bahá'í, združuje principe učenja preko dejanja, skrbi za primerno tehnologijo in varstva okolja; poskuša oblikovati koordinirane mreže tako institucij Bahá'í kot ne-Bahá'í in poziva h integriranemu in globalno naravnanemu pristopu k razumevanju problemov in njihovih izvorov.

Onstran usposabljanja posameznika in kultiviranja skupnostnega življenja, mora razvoj biti pozoren na ojačanje organizacijskih struktur in procesov, ki bodo ustvarili institucije, ki bodo lahko usmerile talente in energije posameznikov v služenje človeštvu.

Koncen cilj je globalna družba, ki zagotavlja resnčno blaginjo- duhovno in materialno – za vse ljudi.