Upravni red vere Baha'i
 
Sedež Univerzalna Hiša Pravičnosti. Eden izmed temeljev, ki zagotavljajo enotnost med Baha'iji.
 
   

ENTONOST MED BAHA'IJI
Da bi Baha'iji uspešno promovirali enotnost sveta, moraj biti pri tem enotni tudi med sabo. Enotnost med Baha'iji je bila zagotovljena z ukrepi v Spisih Baha'u'llaha in 'Abdu'l-Bahaja. Ti vzpostavljajo avtoritativno vodstvo Baha'u'llahovega Razodetja in administracijo mednarodne skupnosti Baha'i. Skozi prvo stoletje svojega obstoja so ti ukrepi obvarovali skupnost Baha'i pred sektaštvom in ji omogočili, da se je prilagodila zahtevam hitro razvijajoče se civilizacije. Institucije, ki utelešajoi to avtoriteto sta Varuštvo in Univerzalna Hiša Pravičnosti.

»Tako močna je luč enotnosti, da lahko razsvetli celo zemljo«. Baha'u'llah je določil enost človeštva za glavno načelo in cilj Svoje Vere. Človeška evolucija je bila zaznamovena z napredujočimi stopnjami družbene organizacije kot so družina, pleme, mesto in nacija. Baha'u'llahov namen je potisniti človeštvo v njegovo končno fazo, svtetovno enotnost, glasnika Največjega Miru napovedanega v svetovnih religijah. Božja beseda, kot jo je razodel Baha'u'llah, je vir in vzgon za dosego enosti človeštva, zato je bila vzpostavljena Zveza, ki služi kot orodja za dosego tega cilja.

Baha'u'llahova Zaveza zagotavlja tako enotnost razumevanja osnovnih doktrin Vere, kot tudi enotnost v razvoju skupnosti Baha'i. To je zagotovljeno z skrbništvom nad avtentično interpretacijo Svetih Spisov in dodatnega vodstva izvoljene uprave, ki lahko zakone uveljavlja glede na čas in razvoj civilizacije.

Ta Zaveza je najbolj izjemna značilnost Njegovega razodetja. Oblikovana je bila tako, kot še v nobenem verskem sistumu doslej. Enotnost človeštva ohranja preko delovanje družbenega reda, ki temelji na duhovnih načelih.

Vera Baha'i je tako prva religija v zgodovini, ki je enotno preživela svoje prvo stoletje. »Če ne bi bilo žaščitniške moči Zaveze, ki ščiti nepremagljivo trdnajavo Božje Stvari,« pravi 'Abdu'l-Baha, »bi med Baha'i, v enem samem samem dnevu nastalo tisoč različnih sekt, kakor se je zgodilo v preteklih časih«. Toda v tem Razodetju je Baha'u'llahova zaveza magnet, ki privlači srca ljudi skupaj.