Upravni red vere Baha'i
 
Steber Hiše Čaščenja z simboli štirih svetovnih religij
 
   
ZGODOVINSKO OZADJE
Trditi, da je neka vera neodvisna od drugih ver, še ne pomeni, da je bila spočeta v verskem vakuumu. Korenie Budizma so nastale v Hinduizmu, in šele ko je prešel Himalajo je prevzel podobo ločene in neodvisne religije. Tako je Budizem postal gonilna sila razvoja civilizacije na Kitajskem, Japonskem in deželah jugo-vzhodne Azije. Podobno so Jezus Kristus in njegovi učenci pričeli svojo misijo v kontekstu Judizma, in približno dve stoletji je bilo gibanje smatrano le kot prenovljena veja Judizma. Krščanstvo se ni pojavilo kot ločena religija z svojimi Spisi, inštitucijami in obredi, dokler ni pričelo privlačiti velikega števila vdanikov med mnogimi ne-semitskimi rasami v mediteranu.

Verska matrica Vere Baha'i je bil Islam. Podobno kot je bilo Krščanstvo rojeno iz pričakovanj prihoda Mesije v Judizmu, tako je bila Vera Baha'i rojena iz pričakovanj v Islamu. Enako kot Krščanstvo, je Vera Baha'i glede na Islam neodvisna vera. Nova vera je vzklila v Perziji, kjer je prevladoval Islam. Razširila se je v sosednje Muslimanske države Otomanskega imperija, Rusije in severni del Indije. Čeprav so bili prvi verniki Judovskega, Krščanskega in Zoroasterskega izvora jih je bila velika večina Muslimanskega izvora. Njihova versko prepričanje je temeljilo na Koranu, izpolnitvi Islamskih prerokb in interpretaciji Islamskih Naukov. Zaradi tega je Islamska duhovščina te ljudi smatrala kot heretike in jih surovo preganjala.

Vera Baha'i brez zadržkov sprejema in priznava veljavnost ostalih velikih religij. Verjame, da so Abraham, Mojzes, Zoroaster, Buda, Krišna, Jezus in Mohamed vsi Poslanci enega Boga, ter da nauki teh Poslansev enakovredno prispevajo k razvoju človeške civilizacije. Toda Vera Baha'i verjame tudi, da je bilo Božje posredovanje na tem svetu napredujoče. Vsako Razodetje je bilo bolj popolno kot prejšnje in vsako je ljudi pripravljalo za prihod naslednjga. V tem pogledu je Islam, kot zadnja izmed preteklih religij, pripravljal na prihod Vere Baha'i. Zato ni presenečenje da se v Spisih Baha'i naleti veliko izrazoslovja in konceptov iz Korana.

Baha'i verjamejo, da je Bog v svojem bistvu nedojemljiv. Svojo voljo človeštvu 'manifestira' preko niza Poslanikov oz. Prerokov, katera Baha'i imenujejo 'Božje Manifestacije'. Njihov namen je zagotoviti popolno vodstvo ne le za duhovni napredek posameznika, temveč družbe kot celote.