Upravni red vere Baha'i
 
 
   

UPRAVNI RED VERE BAHA'I
Pripadniki Vere Baha'i verjamejo v postopna razodetja: vsaka vera je od enega in istega Boga in gradi na svoji predhodnici. Družbena pravila in zakoni se razlikujejo med zaporednima verama, ker sta razodeti ob različnem času in na različni stopnji razvoja človeštva. To je tudi razlog, da je upravni red Baha'i idealen za današnjo stopnjo civilizacije.
Oblika upravnega reda Baha'i ni toga, a vseeno spoštuje določena osnovna načela. Tvorijo ga ustanove na krajevni in državni ravni ter svetovni organ, ki se imenuje Univerzalna Hiša Pravičnosti.


Člani Univerzalne Hiše Pravičnosti. Otvoritev teras na gori Karmel. Izrael, Haifa :: maj 2001

KRAJEVNI DUHOVNI SVETI
Na vsakem območju, kjer je dovolj pripadnikov Vere Baha'i, ustanovijo Krajevni Duhovni Svet, v katerega vsako leto izvolijo devet članov.
Krajavni Duhovni Sveti imajo veliko funkcij, značilnost upravnega reda Bahai'i pa je, da jim daje protle roke pri njihovem delovanju. Skrb za blagor vseh je njihova glavna dolžnost: "Morajo si prizadevati za širjeneje prijateljstva in sloge. V vsakem trenutku morajo do svojih skrajnih zmožnosti pomagati revnim, bolnim, prizadetim, sirotam in vdovam, ne glede na njihovo barvo, kastoali veroizpoved.” Vse volitve Baha’i so del duhovnega procesa in zato nimajo nobenih predvolilnih kampanj. Vsakeršno koli promoviranje je prepovedano. Dolžnost vsakega vernika je, da na tajnih volitvah izbere poljubnih devet ljudi, ki pripadajo Krajevni skupnosti. Pri izbiri se oslanja na svojo vest, pomaga pa si z molitvijo, meditacijo in premišljevanjem.

NARODNI DUHOVNI SVETI
Na vsakem območju izvolijo pripadniki Vere Baha’i svoje poslance, ki se udeležijo Narodnih Shodov na katerem izvolijo Narodni Duhovni Svet za celo leto. Ta svet ima devet članov in predstavlja vezni člen med Krajevnimi Duhovnimi Sveti in Univerzalno Hišo Pravičnosti. Narodni Duhovni Svet predstavlja Skupnost Baha’i v odnosih z ustanovami na državni ravni in odloča o zadevah, ki se nanašajo na celotno narodno skupnost. Narodni sveti obstajajo v domala vseh državah sveta.

UNIVERZALNA HIŠA PRAVIČNOSTI
Vsakih pet let se sestanejo člani vseh Narodnih Duhovnih Svetov, da bi izvolili devet članov Univerzalne Hiše pravičnosti, ki ima napisano svojo ustavo in stalno deluje v Haifi. Dolžnost Hiše Pravičnosti je da sprejema zakone in sproži trenutnemu času primerne dejavnosti, ki so prilagojene stalnim spremembam v družbi, vendar pa ne more spreminjati zakonov, ki jih je ostavil Baha’u’llah. Baha’i verjamejo, da to lahko stori šele naslednji Božji odposlanec.