Bistven koncept v naukih Bahá’í je izboljšanje značaja človeka in služenje človeštvu, ki sta neločljiva. Zato Bahá’íji skrbijo za lasten duhovni napredek in intelektualno rast in se trudijo prispevati k preobrazbi družbe.

Ne moremo ločiti človeškega srca od okolja zunaj nas in ne moremo meniti, da je dovolj spremeniti le enega od njiju, da se bo vse izboljšalo. Človek je organsko povezan s svetom. Njegovo notranje življenje oblikuje okolje in ima vpliv nanj. En vpliva na drugega in vsaka sprememba v enem, ima vpliv na drugega.      Shoghi Effendi

Bahá’íji sodelujejo z ljudmi in skupaj pripravljajo dejavnosti v soseskah, ki pomagajo in združujejo raznolike skupine ljudi in skupaj gradijo živahne skupnosti. Naj na kratko opišemo dejavnosti skupnosti Bahá’í. Te dejavnosti so odprte za vse ljudi, v njih sodelujejo vsi, ne glede na njihovo kulturno ozadje ali versko prepričanje.

NEŽNE SADIKE

Otroške urice

Otroci se učijo o vrlinah

Na otroških uricah se otroci (5 do 11 let) učijo o vrlinah kot so resnicoljubnost, pravica, zaupanje v Boga, samozavest in pomoč drugim, prek zgodb, pesmic, barvanja, iger v katerih morajo sodelovati in citatov iz spisov Bahá’í.

VEČ INFO

NEŽNE SADIKE

Otroške urice

Otroci se učijo o vrlinah

Na otroških uricah se otroci (5 do 11 let) učijo o vrlinah kot so resnicoljubnost, pravica, zaupanje v Boga, samozavest in pomoč drugim, prek zgodb, pesmic, barvanja, iger v katerih morajo sodelovati in citatov iz spisov Bahá’í.

VEČ INFO

SVEŽE RASTLINE

Programi za mlajše mlade

Oblikovanje močne moralne identitete

Program pomaga mlajšim mladim (12-15 let), da svoje življenje pozitivno usmerjajo ter da si zgradijo moralno jasnost glede odločitev, s katerimi se bodo soočali. Skupine mladih pripravljajo projekte, ki so pomembni za njihove soseske.

VEČ INFO

SVEŽE RASTLINE

Programi za mlajše mlade

Oblikovanje močne moralne identitete

Program pomaga mlajšim mladim (12-15 let), da svoje življenje pozitivno usmerjajo ter da si zgradijo moralno jasnost glede odločitev, s katerimi se bodo soočali. Skupine mladih pripravljajo projekte, ki so pomembni za njihove soseske.

VEČ INFO

RODOVITNA DREVESA

Programi za mlade

Mladina lahko  premakne svet

Mladi lahko svoje vsakdanje dejavnosti obogatijo z duhom radodarnosti in lahko izvajajo prostovoljno delo za dobrobit drugih. Mlajšo generacijo lahko spremljajo, da zgradi močno moralo in ima na svoje okolje pomemben vpliv.

VEČ INFO

RODOVITNA DREVESA

Programi za mlade

Mladina lahko  premakne svet

Mladi lahko svoje vsakdanje dejavnosti obogatijo z duhom radodarnosti in lahko izvajajo prostovoljno delo za dobrobit drugih. Mlajšo generacijo lahko spremljajo, da zgradi močno moralo in ima na svoje okolje pomemben vpliv.

VEČ INFO

KOLEKTIVNO UČENJE

Študijski krogi

Vstati k služenju

Študijski krogi za mlade in odrasle ponujajo možnost razmišljanja o konceptih življenja in o duhovnosti, poleg tega pa tudi usposabljanje za učitelje otroških uric in mentorjev za mlade. Vsak študijski krog vsebuje komponento služenja.

VEČ INFO

KOLEKTIVNO UČENJE

Študijski krogi

Vstati k služenju

Študijski krogi za mlade in odrasle ponujajo možnost razmišljanja o konceptih življenja in o duhovnosti, poleg tega pa tudi usposabljanje za učitelje otroških uric in mentorjev za mlade. Vsak študijski krog vsebuje komponento služenja.

VEČ INFO

DUHOVNO OPOLNOMOČENJE

Molitvena srečanja

Razsvetljenje notranjega bitja

Molitvena srečanja združujejo ljudi ob molitvi, glasbi in meditaciji. Na njih pojemo in recitiramo molitve ter prebiramo Svete Spise. Takšno božansko vzdušje izžareva duha enotnosti, ki prežema skupnost.

VEČ INFO

DUHOVNO OPOLNOMOČENJE

Molitvena srečanja

Razsvetljenje notranjega bitja

Molitvena srečanja združujejo ljudi ob molitvi, glasbi in meditaciji. Na njih pojemo in recitiramo molitve ter prebiramo Svete Spise. Takšno božansko vzdušje izžareva duha enotnosti, ki prežema skupnost.

VEČ INFO

RAST SKUPNOSTI

Sodelovanje v družbenem delovanju

Sodelovanje pri grajenju skupnosti

Z našimi napori na področju družbenega delovanja želimo povečati družbeno in materialno blaginjo ljudi sveta različnih verskih nazorov. Takšne napore spodbuja želja po služenju človeštvu in pa doprinašajo h konstruktivni družbeni preobrazbi.

VEČ INFO

RAST SKUPNOSTI

Sodelovanje v družbenem delovanju

Sodelovanje pri grajenju skupnosti

Z našimi napori na področju družbenega delovanja želimo povečati družbeno in materialno blaginjo ljudi sveta različnih verskih nazorov. Takšne napore spodbuja želja po služenju človeštvu in pa doprinašajo h konstruktivni družbeni preobrazbi.

VEČ INFO

DRUŽBENI VPLIV

Sodelovanje v družbenih diskurzih

Napredek Napredek človeške civilizacije

Skupnost Bahá’í sodeluje v lokalnih in narodnih diskurzih, ki so povezani z raznolikimi vidiki človeškega blagostanja in napredka, kot na primer: diskurz o enakopravnosti spolov, miru, vladanju, javnem zdravstvu in razvoju.

VEČ INFO

DRUŽBENI VPLIV

Sodelovanje v družbenih diskurzih

Napredek Napredek človeške civilizacije

Skupnost Bahá’í sodeluje v lokalnih in narodnih diskurzih, ki so povezani z raznolikimi vidiki človeškega blagostanja in napredka, kot na primer: diskurz o enakopravnosti spolov, miru, vladanju, javnem zdravstvu in razvoju.

VEČ INFO