Bahá’u’lláh (1817-1892) – Božanski Vzgojitelj

Skozi celo zgodovino so velike religije dajale svojim sledilcem primarno gonilno silo pri civilizaciji človeškega značaja, poudarjale so samodisciplino, pobožnost in herojstvo. Mnogo religioznih moralnih načel je bilo prenesenih v strukture in vzorce, ki so služili povišanju človeških odnosov in so pospeševali kolektivno življenje človeštva.

Vsakič, ko se pojavi Božja Manifestacija, se v svetu sprosti polnejša mera navdiha za naslednjo stopnjo v prebujanju in napredku človeštva. Človeško bitje – navzven povsem običajno – je poklicano, da je Božji glas. Lahko se spomnimo Mojzesa, ki je stal pred Gorečim Grmom, Budo, ki je razsvetljenje prejel pod drevesom bodhi, Svetega Duha, ki se je spustil na Jezusa v obliki golobice ali nadangela Gabrijela, ki se je prikazal Mohamedu.

Sredi 19. stoletja je Bog poklical Bahá’u’lláhja, kar pomeni “Božja Slava”, da je človeštvu prinesel novo Razodetje. Štirideset let je razodeval verze, pisma in knjige. V Svojih Spisih je orisal okvir za razvoj globalne civilizacije, ki zaobjema tako duhovne, kot tudi materialne dimenzije človeškega življenja.

Nikoli si nisem prizadeval za posvetno vladavino. Moj edini namen je, da ljudem predam to, kar mi je zapovedal Bog…

Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh je 40 let trpel zapor, mučenje in izgnanstvo, ker je človeštvu prinesel najnovejše Božje sporočilo. Danes sta Njegovo življenje in poslanstvo vse bolj poznana po celem svetu. Milijoni ljudi se učijo, kako uporabiti Njegove nauke v svojem individualnem in kolektivnem življenju za izboljšanje sveta.