Institucijo Svétnikov je ustanovila Univerzalna Hiša Pravičnosti leta 1968. Njeni člani nimajo zakonodajne, izvršne ali sodne pristojnosti. Njihovo delo je spodbujanje dejavnosti, pomoč pri individualni iniciativi, pospeševanje učenja v skupnosti Bahá’í in svetovanje Duhovnim zborom. Institucija igra pomembno vlogo pri napredku skupnosti in nudi pomoč tako posameznikom kot institucijam.

Vsakih pet let Univerzalna Hiša Pravičnosti imenuje 81 Svétnikov po svetu, ki so del petih Kontinentalnih uprav. Te uprave imenujejo Člane Pomožnih uprav, ki služijo določenim geografskim področjem v dani regiji. Svétniki skupaj s Člani Pomožnih uprav in njihovimi pomočniki pomagajo pri pospeševanju rasti skupnosti Bahá’í, napredku njenega duhovnega, intelektualnega in družbenega življenja.