Univerzalna Hiša Pravičnosti je mednarodno vladno telo vere Bahá’í. Bahá’u’lláh je zapovedal ustanovitev te institucije v knjigi Svojih zakonov, ki se imenuje Kitáb-i-Aqdas.

Univerzalna Hiša Pravičnosti je devetčlansko telo, ki je izvoljeno vsakih pet let. Volijo ga predstavniki vseh narodov sveta – člani Narodnih Duhovnih zborov. Bahá’u’lláh je Univerzalni Hiši Pravičnosti zadal nalogo, da pozitivno vpliva na dobrobit človeštva, pospešuje izobraževanje, mir in globalno blaginjo, da zaščiti človeštvo. Njena naloga je aplikacija naukov Bahá’í za vedno razvijajočo se družbo in v tem pogledu lahko uzakoni zadeve, ki niso eksplicitno omenjene v Svetih Spisih Vere.

Od njene prve izvolitve leta 1963 Univerzalna Hiša Pravičnosti vodi svetovno skupnosti Bahá’í pri razvoju njenih sposobnosti, da prispeva k izgradnji cvetoče globalne civilizacije. Vodstvo Univerzalne Hiše Pravičnosti zagotavlja enotnost razmišljanja in delovanja v skupnosti Bahá’í na poti učenja, kako pretvoriti Bahá’u’lláhjevo vizijo o svetovnem miru, v resničnost.