SKUPNOST BAHA’I SLOVENIJE

Člani skupnosti Baha’i Slovenije se pridružujemo žalovanju za vsemi ljudmi, ki so v ZDA zaradi barve kože izgubili svoja življenja v grozljivo nasilnih dejanjih. Jasno je, da so rasni, verski, nacionalni in drugi predsodki eni izmed največjih izzivov, s katerimi se soočajo ne le ZDA, temveč celoten svet.

Kljub temu se med temi tragedijami pojavljajo tudi znaki upanja. Nešteto ljudi po vsem svetu je pričelo razglašati resnico, da smo ljudje ena sama družina, in zahtevati posebne ukrepe za spopadanje z razširjenimi nepravičnostmi, ki že predolgo oblikujejo svetovno družbo.

Ustvarjanje pravične družbe se začne s priznanjem temeljne resnice, da je človeštvo eno samo. Vendar ni dovolj, da imamo to priznanje le v svojem srcu. Ustvarja moralno nujo, da vse vidike našega osebnega, družbenega in institucionalnega življenja pogledamo skozi lečo pravičnosti. Vključuje globoko preurejanje družbe. Obenem tudi zahteva sodelovanje ljudi vsake rase in porekla, saj se lahko le z vključujočo udeležbo pojavijo nove moralne in družbene smeri.

Eno je protestirati proti določenim oblikam krivice. Mnogo večji izziv pa je ustvariti nov okvir za pravičnost. Naša prizadevanja lahko uspejo le, če se naučimo graditi odnose med seboj na podlagi iskrenega prijateljstva, spoštovanja in zaupanja, ki postanejo stebri dejavnosti naših institucij in skupnosti.

Tudi v Sloveniji so opazni predsodki na osnovi nacionalne pripadnosti, vere, kulture in rase. Baha’iji si že vrsto let vztrajno prizadevamo na področju grajenja modelov enotnosti v soseskah in krajevnih skupnostih. Cilj ni enotnost v uniformiranosti, temveč enotnost v raznolikosti. Potrebno je prepoznati, da morajo vsi sodelovati pri doprinosu k boljši družbi in da bo resnična blaginja, materialna in duhovna, vsem nam na voljo le takrat, ko bomo živeli po tem načelu.

V tem procesu ima ključno vlogo vera, ki je trajni vir vpogleda v človekov namen in delovanje. Vse verske skupnosti priznavajo, da smo ljudje v svojem bistvu duhovna bitja. Vsi razglašamo neko različico “zlatega pravila” – ljubiti druge bolj, kot samega sebe. Vzemimo za primer naslednji odlomek iz spisov Baha’i, v katerem Bog nagovarja človeštvo:

“Mar ne veste, zakaj sem vas ustvaril iz istega prahu? Da se noben izmed vas ne bi dvignil nad drugega! Preudarjajte stalno v svojih srcih, kako ste bili ustvarjeni. Vsi ste ustvarjeni iz iste snovi, zato je vaša dolžnost biti kot ena duša, hoditi po isti poti, jesti s skupnimi usti in prebivati v skupni deželi, tako, da se bodo iz vašega najglobljega bistva, skozi vaša dejanja in prizadevanja razodevala znamenja enosti in bistvo nenavezanosti.”

Če razumemo in trdno verjamemo, da smo vsi božji otroci, nam to omogoča dostop do obsežnih duhovnih virov, ki nas motivirajo, da vidimo onstran sebe in da delamo vztrajno in požrtvovalno navkljub vsem oviram.

Enotnost človeštva je temelj naše prihodnosti. Njena uresničitev je neizogiben naslednji korak v našem življenju na tem planetu. Nadomestili bomo svetovno družbo, ki temelji na tekmovalnosti in konfliktih, in ki jo poganja divji materializem, s tisto, ki temelji na našem višjem potencialu za sodelovanje in vzajemnost. Ta dosežek bo pomenil splošno zrelost človeške rase. Kako hitro bomo to dosegli in kako enostavno, bo odvisno od zavezanosti, ki jo izkažemo temu temeljnemu načelu.

Prišli smo do trenutka velike ozaveščenosti javnosti in zavračanja krivice. Ne zamudimo te priložnosti. V okviru tega, želimo z vami deliti nekaj misli iz spisov Baha’i, ki naslavljajo odpravo vseh oblik predsodkov, ki človeštvu preprečujejo, da bi razvilo svoj pravi potencial:

“Raznolikost v človeški družini bi morala biti vzrok za ljubezen in harmonijo, tako kot v glasbi, kjer se veliko različnih not zlije v popoln akord. Če srečate tiste drugačne rase in barve, se ne umaknite nezaupljivo v svojo lupino konvencionalnosti, temveč se raje razveselite in jim pokažite prijaznost. Zamislite si jih kot raznobarvne vrtnice, ki rastejo na čudovitem človeškem vrtu, in se veselite, da ste med njimi.”

“Naj ne gledajo na barvo človeka, ampak na njegovo srce. Če se srce napolni s svetlobo, se človek približa pragu svojega Gospoda; če pa ne, je ta človek brezbrižen do Gospoda, najsi bo bel ali črn.”

“Ta zemlja je eno domovanje in rodni kraj vsega človeštva; zato mora človeška rasa zanemariti umetne razlike in meje … resničnost je, da je človeštvo eno … Zato je treba opustiti lažne razlike med raso in rodnim krajem, ki so dejavniki in vzroki vojskovanja.”

“Vsi so eno ljudstvo, en narod, ena vrsta. Skupni interes je popolna enakopravnost … Spremenijo se časi, spremenijo se tudi potrebe in običaji sveta. … Pravičnost in enakopravno ravnanje z vsemi ljudmi na Zemlji sta sredstvo za doseganje napredka.”

“Zaprite oči za rasne razlike in sprejmite vse s svetlobo enotnosti.”

SKUPNOST BAHA’I SLOVENIJE

Člani skupnosti Baha’i Slovenije se pridružujemo žalovanju za vsemi ljudmi, ki so v ZDA zaradi barve kože izgubili svoja življenja v grozljivo nasilnih dejanjih. Jasno je, da so rasni, verski, nacionalni in drugi predsodki eni izmed največjih izzivov, s katerimi se soočajo ne le ZDA, temveč celoten svet.

Kljub temu se med temi tragedijami pojavljajo tudi znaki upanja. Nešteto ljudi po vsem svetu je pričelo razglašati resnico, da smo ljudje ena sama družina, in zahtevati posebne ukrepe za spopadanje z razširjenimi nepravičnostmi, ki že predolgo oblikujejo svetovno družbo.

Ustvarjanje pravične družbe se začne s priznanjem temeljne resnice, da je človeštvo eno samo. Vendar ni dovolj, da imamo to priznanje le v svojem srcu. Ustvarja moralno nujo, da vse vidike našega osebnega, družbenega in institucionalnega življenja pogledamo skozi lečo pravičnosti. Vključuje globoko preurejanje družbe. Obenem tudi zahteva sodelovanje ljudi vsake rase in porekla, saj se lahko le z vključujočo udeležbo pojavijo nove moralne in družbene smeri.

Eno je protestirati proti določenim oblikam krivice. Mnogo večji izziv pa je ustvariti nov okvir za pravičnost. Naša prizadevanja lahko uspejo le, če se naučimo graditi odnose med seboj na podlagi iskrenega prijateljstva, spoštovanja in zaupanja, ki postanejo stebri dejavnosti naših institucij in skupnosti.

Tudi v Sloveniji so opazni predsodki na osnovi nacionalne pripadnosti, vere, kulture in rase. Baha’iji si že vrsto let vztrajno prizadevamo na področju grajenja modelov enotnosti v soseskah in krajevnih skupnostih. Cilj ni enotnost v uniformiranosti, temveč enotnost v raznolikosti. Potrebno je prepoznati, da morajo vsi sodelovati pri doprinosu k boljši družbi in da bo resnična blaginja, materialna in duhovna, vsem nam na voljo le takrat, ko bomo živeli po tem načelu.

V tem procesu ima ključno vlogo vera, ki je trajni vir vpogleda v človekov namen in delovanje. Vse verske skupnosti priznavajo, da smo ljudje v svojem bistvu duhovna bitja. Vsi razglašamo neko različico “zlatega pravila” – ljubiti druge bolj, kot samega sebe. Vzemimo za primer naslednji odlomek iz spisov Baha’i, v katerem Bog nagovarja človeštvo:

“Mar ne veste, zakaj sem vas ustvaril iz istega prahu? Da se noben izmed vas ne bi dvignil nad drugega! Preudarjajte stalno v svojih srcih, kako ste bili ustvarjeni. Vsi ste ustvarjeni iz iste snovi, zato je vaša dolžnost biti kot ena duša, hoditi po isti poti, jesti s skupnimi usti in prebivati v skupni deželi, tako, da se bodo iz vašega najglobljega bistva, skozi vaša dejanja in prizadevanja razodevala znamenja enosti in bistvo nenavezanosti.”

Če razumemo in trdno verjamemo, da smo vsi božji otroci, nam to omogoča dostop do obsežnih duhovnih virov, ki nas motivirajo, da vidimo onstran sebe in da delamo vztrajno in požrtvovalno navkljub vsem oviram.

Enotnost človeštva je temelj naše prihodnosti. Njena uresničitev je neizogiben naslednji korak v našem življenju na tem planetu. Nadomestili bomo svetovno družbo, ki temelji na tekmovalnosti in konfliktih, in ki jo poganja divji materializem, s tisto, ki temelji na našem višjem potencialu za sodelovanje in vzajemnost. Ta dosežek bo pomenil splošno zrelost človeške rase. Kako hitro bomo to dosegli in kako enostavno, bo odvisno od zavezanosti, ki jo izkažemo temu temeljnemu načelu.

Prišli smo do trenutka velike ozaveščenosti javnosti in zavračanja krivice. Ne zamudimo te priložnosti. V okviru tega, želimo z vami deliti nekaj misli iz spisov Baha’i, ki naslavljajo odpravo vseh oblik predsodkov, ki človeštvu preprečujejo, da bi razvilo svoj pravi potencial:

“Raznolikost v človeški družini bi morala biti vzrok za ljubezen in harmonijo, tako kot v glasbi, kjer se veliko različnih not zlije v popoln akord. Če srečate tiste drugačne rase in barve, se ne umaknite nezaupljivo v svojo lupino konvencionalnosti, temveč se raje razveselite in jim pokažite prijaznost. Zamislite si jih kot raznobarvne vrtnice, ki rastejo na čudovitem človeškem vrtu, in se veselite, da ste med njimi.”

“Naj ne gledajo na barvo človeka, ampak na njegovo srce. Če se srce napolni s svetlobo, se človek približa pragu svojega Gospoda; če pa ne, je ta človek brezbrižen do Gospoda, najsi bo bel ali črn.”

“Ta zemlja je eno domovanje in rodni kraj vsega človeštva; zato mora človeška rasa zanemariti umetne razlike in meje … resničnost je, da je človeštvo eno … Zato je treba opustiti lažne razlike med raso in rodnim krajem, ki so dejavniki in vzroki vojskovanja.”

“Vsi so eno ljudstvo, en narod, ena vrsta. Skupni interes je popolna enakopravnost … Spremenijo se časi, spremenijo se tudi potrebe in običaji sveta. … Pravičnost in enakopravno ravnanje z vsemi ljudmi na Zemlji sta sredstvo za doseganje napredka.”

“Zaprite oči za rasne razlike in sprejmite vse s svetlobo enotnosti.”