Dolga zdravilna molitev
On je Zdravilec, Zadostujoči, Pomočnik, Vseodpuščajoči, Vseusmiljeni.
Kličem k Tebi, o Poveličani, o Zvesti, Slavni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Monarh, o Dvigovalec v višave, o Sodnik! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Edinstveni, o Večni, o Edini! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Najbolj Hvaljeni, o Sveti, o Tisti, ki nudi Pomoč! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Najbolj Pametni, Najbolj Modri, o Največji! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Mili, o Dostojanstveni, o Tisti, ki ukazuje! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Ljubljeni, o Cenjeni, o Prevzeti! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Najmogočnejši, o Tisti, ki krepi, o Silni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Vladajoči, o Samobitni, o Vsevedni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Duh, o Svetloba, o Najočitnejši! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Ti, Obiskan od vseh, o Tisti, za Katerega vsi vedo, o Ti, Skrit pred vsemi! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Zamolčani, o Zmagoslavni, o Obdarujoči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Vsemogočni, o Tisti, ki pomaga v sili, o Tisti, ki zamolči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Oblikovalec, o Tisti, ki zadovolji, o Uničevalec! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Napredujoči, o Tisti, ki združuje, o Poveličujoči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Izpopolnjujoči, o Neokovani, Tisti, ki je Radodaren! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Blagodejni, o Tisti, ki prikriva, o Ustvarjalni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi,, o Siloviti, o Krasni, o Radodarni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Pravični, o Milostljivi, o Velikodušni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Nepremagljivi, Vednostanovitni, o Tisti, ki največ ve! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Veličastni, o Starodavnih Dni, o Plemeniti! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Dobrovarovani, o Gospod Radosti, o Tisti, po katerem se hrepeni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Prijazni do vseh, o Sočutni do vseh, o Najbolj Dobrohotni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o nebesa za vse, Zatočišče za vse, Vseohranjujoči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Pomočnik v sili vsem, Tisti, ki Ga vsi rotijo, o Poživljajoči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Tisti, ki razkriva, o Opustoševalec, o Najmilejši! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Ti moja Duša, o Ti moj Ljubljeni, o Ti moja Vera! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Gasilec žeje, o Nadčutni Gospod, o Najdragocenejši! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Največje Obhajilo, o Najplemenitejše Ime, o Najstarodavnejša Pot! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Najbolj Poveličani, o Najsvetejši, o Posvečeni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Odvezujoči, o Svetovalec, o Osvoboditelj! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Prijatelj, o Zdravnik, o Očarljivi! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Slava, o Lepota, o Tisti, ki je Radodaren! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Tisti, ki se mu najbolj zaupa, o Najbolj Ljubeči, o Gospod Zarje! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Prižigalec, o Razsvetljevalec, o Prinašalec Veselja! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Gospod Radodarnosti, o Najbolj Sočutni, o Najusmiljenejši! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Stalni, o Tisti, ki življenje daje, o Vir vsega obstoječega! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Ti, ki prežemaš vse stvari, o Bog, ki vse vidi, o Gospod Pričevanja! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Očitni, a Skriti, o Nevidni, a Sloveči, o Opazovalec, ki Ga vsi iščejo! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Kličem k Tebi, o Ti, ki pogubiš Ljubeče, o Bog Milosti do zlobnih!
O Zadostujoči, kličem k Tebi, o Zadostujoči! O Zdravilec, kličem k Tebi, o Zdravilec! O Stanovitnež, kličem k Tebi, o Stanovitnež! Ti Vednostanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!
Posvečen si, o moj Bog! Milo Te prosim, pri Tvoji velikodušnosti, s katero se je na široko odprl portal Tvoje radodarnosti in milosti, s katero je bil Tempelj Tvoje Svetosti osnovan na prestolu večnosti; in pri Tvojem usmiljenju, s katerim si povabil vse ustvarjene stvari k mizi Svojih radodarnosti in darov; in pri Tvoji milosti, s katero si odgovoril v samem Sebi s Svojo besedo “Da!” v imenu vseh v nebesih in na zemlji, ob uri, ko sta Tvoja suverenost in Tvoja veličastnost bili razkriti, ob svitu, ko je bila mogočnost Tvojega gospostva razodeta. In ponovno Te milo prosim, pri teh najkrasnejših imenih, pri teh najplemenitejših in silovitih lastnostih in pri Tvojem najbolj Poveličanem Obhajilu in pri Tvoji čisti in brezmadežni Lepoti in pri Tvoji skriti Svetlobi v najbolj skritem paviljonu in pri Tvojem Imenu, ogrnjenem z oblačilom trpljenja vsako jutro in večer, da zavaruješ nosilca te blagoslovljene Poslanice in vsakogar, ki jo recitira, in vsakogar, ki naleti nanjo, in vsakogar, ki gre mimo hiše, znotraj katere je. Ozdravi nato z njo vse bolne, bolehne in uboge vseh bridkosti in stisk, vsega ostudnega trpljenja in žalosti in vodi z njo, kogarkoli želiš, da stopi na poti Tvojega vodstva in steze Tvojega odpuščanja in milosti.
Ti si, resnično, Močni, Vsezadostni, Zdravilni, Varuh, Darujoči, Sočutni, Velikodušni z vsem, Vseusmiljeni.
Bahá’u’lláh